یک لحظه قَدَم شبیهِ آهو برداشت

این شد که تمامِ پیکرم مو برداشت

تردید نداشت عاشقم، با این حال

او قلبِ مرا به شرطِ چاقو برداشت...
2022/01/11 - 10:25
پیوست عکس:
photo_2021-12-28_09-36-04.jpg
photo_2021-12-28_09-36-04.jpg · 1080x1081px, 129KB