تمامِ ‌ دیـــن و دنیایم
فـدای سرهایت

چه دردی میکشم وقتی
کــه دورم از نفسهایت

شبیه آدمِ بــرفی
اگر تنهاترین باشم

تو را اینگونه میخواهم
تو را تنهای تنهایت
2022/01/12 - 11:01
پیوست عکس:
1569230963490508_large.jpg
1569230963490508_large.jpg · 500x500px, 79KB