آن کهنه درختم
که تنم زخمی برف است
حیثیت این باغ منم
خار و خسی نیست

امروز که محتاج توام
جای تو خالی است
فردا که می‌آیی به سراغم
نفسی نیست
2022/01/12 - 11:13
پیوست عکس:
pouya833.jpg
pouya833.jpg · 520x476px, 27KB