❤❤

2022/01/12 - 14:13
پیوست عکس:
9986565688852100.jpg
9986565688852100.jpg · 1080x1098px, 175KB
دیدگاه
ber99keh

{-35-}{-37-}{-35-}

1400/10/22 - 16:56 ·
masood

ممنـــون فـرشتــــه جـــان {-a86-}

1400/10/22 - 17:20 ·
ber99keh

خواهش مسعود عزیز

1400/10/22 - 17:30 ·
masood

ارادت بانـــو {-35-}

1400/10/22 - 18:18 ·
roya15

ووویی

1400/10/23 - 00:20 ·
masood

شبت بخیر رهــا ، خوبی ؟ {-7-}

1400/10/23 - 00:24 ·
roya15

{-1-}شب بخیر
جمله ت سنگین بود ها {-7-}

1400/10/23 - 00:26 ·
masood

{-11-} یکی بهم گف زدی ب سیم آخـــر ؟ {-7-}

1400/10/23 - 00:30 ·
roya15

کی من؟

1400/10/23 - 00:33 ·
masood

نه تو ی سایت دیگه ، اولین باره ایجور متنی دید ازم {-11-}

1400/10/23 - 00:36 ·
roya15

ارع منم ترسیدم دیدمش {-7-}

1400/10/23 - 00:38 ·
masood

{-7-} فردا پرسپولیس ❤ بازی داره

1400/10/23 - 00:41 ·
roya15

ان شاالله ک میبریم {-21-}

1400/10/23 - 00:42 ·
masood

حتما ، تیم خارجی کدوم تیم رهـــا ؟

1400/10/23 - 00:48 ·
roya15

نمیدونم خودت گفتی {-11-}

1400/10/23 - 00:49 ·
masood

طرفدار کدوم تیم فوتبال اروپایی ؟ {-7-}

1400/10/23 - 00:50 ·
roya15

رئال

1400/10/23 - 00:51 ·
masood

{-15-} {-a166-}

1400/10/23 - 00:53 ·
roya15

چته؟{-11-}

1400/10/23 - 00:55 ·
masood

پرسپولیس ینی بارسلونا ، ینی بایرن مونیخ ینی منچستر
نه رئال ک کیسه کشا طرفدار شن

1400/10/23 - 01:00 ·
roya15

منجسترم دوس دارم {-7-}
من چکار کیسه کشا دارم

1400/10/23 - 01:05 ·
masood

خوبه باز منچسنر رو دوس داری
بازی رئال ، بارسلون تموم شد
سه بر دو رئال برد ، کوفتش بشه {-7-}

1400/10/23 - 01:07 ·
roya15

دیونه من دوسش دارم {-7-}

1400/10/23 - 01:09 ·
masood

سهم تو رو گذاشتــم کنار ، سهم کیسه کشا رو گفتم {-7-}

1400/10/23 - 01:12 ·
roya15

اها {-7-}

1400/10/23 - 01:18 ·
masood

شبت بخیر رهـــا ، فردات زیبــا مهـــربــون {-a180-}

1400/10/23 - 01:21 ·
roya15

{-35-}شبت رویایی رفیق {-42-}

1400/10/23 - 01:23 ·