سر ونم و ری زمی اومایی و خووم /

سرم ورداشتم تونه نیم،هونه خروعم /
ای دله تنها منی د جا مالگه یامو /روز خلوتی بیلت سیش بزنم زار //
2022/01/13 - 09:00
دیدگاه
yasi

ترجمه ش؟{-28-}

1400/10/23 - 09:08 ·
masood

{-36-} منم

1400/10/23 - 09:12 ·
roya15

{-29-}میگه
سرم و گذاشتم رو زمین اومدی بخابم / سرمو ک یهویی ورداشتم تو رو ندیدم خونه خرابم /
ای دل تنها موندی تو جایی ک اون بود /روز خلوتیه بزارید تا براش زار بزنم /

البته ب لری قشنگتره و با احساس تر
ترجمه ش زیاد قشنگ نیس {-15-}

1400/10/23 - 09:17 ·
masood

آره ترجمه شعرهای محلی و قومی ب زبون خودشون قشنگتره

1400/10/23 - 09:21 ·
roya15

ارع کلا معنیش کردم ریخت ب هم {-34-}

1400/10/23 - 09:22 ·
masood

کاش معنی نمیکردی {-7-} ادبیات چند شدی رهــا {-34-}

1400/10/23 - 09:24 ·
yasi

قشنگه ولی غمگین

1400/10/23 - 09:30 ·
roya15

اتفاقاهمیشه ادبیاتم خوب بود {-11-}

1400/10/23 - 10:02 ·
roya15

ارع یاسی خیلی قشنگه
خواستم صوتیشو دان کنم نتونستم
همونو ک تو وات ساپ گذاشتم {-29-}

1400/10/23 - 09:58 ·
yasi

اره اونو شنیدم{-41-}

1400/10/23 - 10:04 ·
roya15

فدات عزیزم {-23-}

1400/10/23 - 10:05 ·
yasi

نشی که عزیزی{-23-}

1400/10/23 - 10:06 ·
masood

شروع شد ، ما بریم {-54-}

1400/10/23 - 10:13 ·
yasi

بودی حالا{-11-}

1400/10/23 - 10:27 ·
masood

ممنون ، پذیرایی چی دارین ؟

1400/10/23 - 10:41 ·
yasi

هوچی{-54-}

1400/10/23 - 10:45 ·
roya15

بچه ها غذا مورد علاقتون چیه ؟{-36-}

1400/10/23 - 10:46 ·
yasi

کشک بادمجون و کلا هر غذای کشکی{-a197-} و ماهی هر مدلش

1400/10/23 - 10:51 ·
roya15

بر عکس من ک گوشتخورم {-11-}
از این غدا ها دوس ندارم کشک بادمجون و آش رشته و ایی مدل غذاها
فقط عاشق ماهیم {-44-}

1400/10/23 - 10:55 ·
yasi

نه من گوشت و مرغ نمیخورم فقط ماهی{-41-}

1400/10/23 - 10:58 ·
roya15

منم مرغ دوس ندارم

1400/10/23 - 11:02 ·
yasi

ای جان{-41-}

1400/10/23 - 11:05 ·
masood

نون و رب {-54-}

1400/10/23 - 11:11 ·
roya15

نون و رب{-4-}

1400/10/23 - 11:31 ·
masood

نداری و هزار جور دردسر
خوش ب حالت رهـــا {-3-}

1400/10/23 - 12:16 ·
roya15

بهت نمیاد ندار باشی {-12-}

1400/10/23 - 15:51 ·
masood

کی الان داره رهـــا ، همه یه جوری می نالن

1400/10/23 - 19:54 ·
roya15

{-1-}من ک نمی نالم {-7-}

1400/10/23 - 19:57 ·
masood

خب تو پرسپولیسی هستی ، با جنبه و قلب بزرگ {-34-}

1400/10/23 - 20:00 ·
roya15

ممنونم رفیق لطف داری ب من {-29-}
کلا دوس ندارم هی بگم ندارم و آه و ناله کنم
مشکلی ک داشته باشم خودم حلش میکنم

1400/10/23 - 20:09 ·
masood

میگن آدم هر چی زار بزنه ، مشکل رو سر و کولش می باره
دمت گرم رهـــا ، این خصلت تو واقعا خــوبه {-29-}

1400/10/23 - 20:14 ·
roya15

{-29-}مرسی مسعود {-35-}
ارع درس میگی تجربه ثابت کرده برام ک فکر بد میاره
اتفاقا دیروز رفتم ی جا تا 11 ونیم کارمون طول کشید شهر ما هم کوچیکه زود مغازه ها بسته میشه
هرجا هم زنگ میزدیم سرویس نبود
دوستم ک باهام بود جوری جو میداد ب قول یارو کردش بیروت ک الان چی میشه الان دزد موبایلو میبره
بهش گفتم هیچی نمیشه اینقد استرس نده ب خودت
بیچاره داشسکته میکرد و میگف من چقد خیال منفی میکنم خخخ

1400/10/23 - 20:22 ·
masood

آره خییلی موافقــم رهــا ، بجای حرفای مایوس کننده و ناامید شدن
بهتره آدم اون لحظه تصمیم درست بگیره و مثبت فکر کنه
ب قول معروف :
مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید
به کوه آواز خوش ده تا خوش آیـد {-7-}

1400/10/23 - 20:38 ·
roya15

ارع شاعرم بودی ما نمیدونستم {-11-}

1400/10/23 - 20:40 ·
masood

خخخ در تایید حرفات بوده ، خودمم واقعا موافقم {-7-}

1400/10/23 - 20:43 ·
roya15

بعله بعله {-11-}

1400/10/23 - 20:55 ·
roya15

یاسی رو نی ازش خبر نداری؟

1400/10/23 - 20:55 ·
masood

نه ، از عصری ک نبــوده

1400/10/23 - 21:00 ·
roya15

ارع فک کنم رفته دور دور

1400/10/23 - 21:03 ·
yasi

جوتم رها{-41-}

1400/10/23 - 22:18 ·
roya15

{-41-}{-11-}فدات کوجا بودی ؟{-12-}

1400/10/24 - 05:56 ·
yasi

نشی که رفته بودم دور دور{-7-}

1400/10/24 - 08:56 ·
roya15

چ خوب خوش باشی عزیزم {-41-}

1400/10/24 - 09:48 ·
yasi

فدات عزیزم {-49-}

1400/10/24 - 18:12 ·