لطفا قبل از ورود به یک رابطه میزان لیاقت خود را بسنجید که بعد از یک مدت که پای وابستگی وسط آمد. وقتی یک نفر دستانش..چشمانش..آغوشش..فکرش..ذهنش درگیر شما شد. شما تازه یادتان نیاید که لیاقت احساس آن بیچاره را ندارید و بعد از آن همه بدبخت کردنش تنهایش بگذارید و برایش آرزوی خوشبختی کنید و دمار از روزگارش در آورید. لطفاً لیاقت خود را بسنجید و بعد پایتان را به قلب یک نفر بگذارید.

2022/01/14 - 15:34 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-01-14_15-35-49.jpg
photo_2022-01-14_15-35-49.jpg · 749x655px, 31KB
دیدگاه
nooor

لایکی ک

1400/10/25 - 19:52 ·
datam

ممنونم سپیده عزیز {-35-}

1400/10/25 - 19:55 ·