پیوست عکس:
IMG_20220115_002922_673.jpg
IMG_20220115_002922_673.jpg · 1080x1080px, 45KB
دیدگاه
Amirkheirkhah33

داداش فرید فکر کنم زیاد از قرص متوکلو پرامید مصرف کردی{-18-}

1400/10/25 - 01:21 ·
Farid

خخخخخخ داش امیر میگم الان قرص کله پر، امیده خوبه{-7-}
اسمش ک ادم یاد کله پاچه میندازه{-33-}

1400/10/25 - 03:16 ·
Amirkheirkhah33

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/25 - 12:12 ·