پیوست عکس:
IMG_20220115_155819_052.jpg
IMG_20220115_155819_052.jpg · 500x500px, 15KB
دیدگاه
Reza14

با جا یا بی جا {-a151-}{-18-}

1400/10/25 - 16:04 ·
Farid

همگی با جا چند قیمت نمیده که پولش بدم از جلو چشم ور بپره{-33-}

1400/10/25 - 16:06 ·
1angel

پول این رضا رو بده تا بقیه رو منحرف نکرده{-11-}

1400/10/25 - 21:41 ·
Farid

خخخخ قیمت نمیگه ک

1400/10/26 - 00:42 ·
1angel

هر چی کرمته همونو بریز ب کارتم{-11-}

1400/10/26 - 10:46 ·
Reza14

اره واسه منم بریز به کارتم {-a151-}{-18-}

1400/10/27 - 01:57 ·
1angel

پولو تورو داره میریزه ب کارتم

1400/10/27 - 12:18 ·
Farid

خخخخخ شماره کارتم میدم هردو بریزید کارتم اخر برجه

1400/10/27 - 12:21 ·
1angel

تو باید ی چیز بریزی برامون ،ک فعالیم{-7-}

1400/10/27 - 12:50 ·
Farid

امتیازتون میبرم بالا جبران شه خخخخ

1400/10/28 - 01:26 ·
1angel

قربون دستتت ...یبار یکی امتیازمونو برد بالا بعد پرتمون کرد پایین
همون پولشو بده بیشتر بدردمون میخوره

1400/10/28 - 01:31 ·
Reza14

فرید پول وده {-a151-} حالا دلم خواست بهت میدم فرشته تا ببینم حالم خوب باشه شنگول باشم چشم {-7-}{-18-}

1400/10/28 - 02:41 ·
1angel

مگه دست توعه ...شماره کارت منو داره میگیره خخخ

1400/10/28 - 11:43 ·
Reza14

کمیس منم یادت نره ، ده درصد راضیم {-a151-}

1400/11/1 - 02:31 ·
1angel

چنین چیزی نداریم اینجا

1400/11/1 - 12:53 ·
Reza14

باب میکنیم {-a151-}

1400/11/2 - 01:49 ·