سلام دوستان ...
شب همگی به خیر ...


- بهترین آدم زندگیت اونیه که وقتی داری از هم میپاشی محکم نگهت داره.


2022/01/16 - 19:56
دیدگاه
1angel

سلام محسن خوبی ستاره سهیل شبت خوش

1400/10/26 - 20:00 ·
mohsen3335

سلام فری ... هستم ک .. {-27-}

1400/10/26 - 20:01 ·
roya15

سلام شبت رویایی

چه خوبه ک یکی باشه این مدلی

1400/10/26 - 20:02 ·
1angel

مشاهده نشده بودی {-26-}

1400/10/26 - 20:05 ·
mohsen3335

الان رو گفتم هستم

1400/10/26 - 20:10 ·
-extraordinary-

اهومم

1400/10/26 - 20:12 ·
1angel

من قبلش رو گفتم نبودی ...الانم هستی ب خوشی

1400/10/26 - 20:17 ·
mohsen3335

اوهوم رو به متن گفتی نگین ؟

1400/10/26 - 20:19 ·
mohsen3335

دور نبودم . فری

1400/10/26 - 20:20 ·
-extraordinary-

اهوم محسن{-1-}

1400/10/26 - 20:22 ·
mohsen3335

{-35-}{-35-}

1400/10/26 - 20:23 ·
1angel

دور نبودی {-36-}

1400/10/26 - 20:28 ·
mohsen3335

ینی همین دور و بر بودم {-7-}

1400/10/26 - 21:21 ·
mohsen3335

رها میبخشی . کامنتتو ندیده بودم
قربونت ... شب و روزت بخیر {-35-}

1400/10/26 - 21:24 ·
1angel

دور و بر درختام نچرخی {-18-}

1400/10/26 - 22:21 ·
mohsen3335

درختات ؟؟؟یدونه بیشتر نبود {-18-}

1400/10/26 - 22:27 ·
1angel

خرمالو بود با نارنگی بعدشم پرتقال
سر منو نمیتونی گول بمالی

1400/10/26 - 22:30 ·
roya15

1400/10/26 - 22:30 ·
Farid

نپاش محکم باش مرد تو میتونییی

1400/10/27 - 03:43 ·
mohsen3335

صبح بخیر فرید {-35-}

1400/10/27 - 09:03 ·
Farid

نزریک ظهرت بخیر رفیق{-35-}

1400/10/27 - 11:35 ·