با هم مهربون باشیم

ی روز بیدار میشی میبینی
خیلی دیر شده و قدر اونی ک بود و ندونستی //
2022/01/18 - 08:16
دیدگاه
Hesam

دقیقا ..

1400/10/28 - 08:17 ·
majid_f45

سلام صبح بخیر

عه مگه توو خواب هم میشه نا مهربون بود!!!!؟

1400/10/28 - 08:20 ·
roya15

اهوم امیر {-35-}

1400/10/28 - 08:28 ·
roya15

سلام مجید صب بخیر
منظورم اینه ک آدم از فردای خودش خبر ندارع ک باشه یا ن

1400/10/28 - 08:30 ·
majid_f45

اهان از اون لحاظ خخخ

ادم اگر از یک لحظه بعد خودش خبر داشت که دیگه زندگی معنا نداشت....

1400/10/28 - 08:31 ·
roya15

{-9-}

1400/10/28 - 08:34 ·
majid_f45

عه استاد پایان نامه ام خوب نبود؟خخخ

1400/10/28 - 08:35 ·
roya15

حالا ی چی گفتم تو ریختیش بهم {-1-}

1400/10/28 - 08:36 ·
majid_f45

ای وای ببخشین استاد نیتم خیر بود خخخخ

1400/10/28 - 08:43 ·
yasi

سلام و صبح بخیر تو که همیشه مهربونی{-41-}

1400/10/28 - 08:48 ·
roya15

آرع میدونم خیرع {-11-}

1400/10/28 - 08:49 ·
roya15

سلام صب بخیر یاسی
فدات تو ک مهربونتری {-23-}

1400/10/28 - 08:50 ·
majid_f45

بیا استاد شاگرد ارشد هم تایید کرد مهربون بودی خخخ

1400/10/28 - 08:51 ·
yasi

قربونت عزیزم{-23-}

1400/10/28 - 08:53 ·
yasi

اره مجید خیلی هم مهربونه

1400/10/28 - 08:53 ·
majid_f45

نه بابا مجید مهربون نیست .استاد رها مهربون بوده خخخ

1400/10/28 - 08:55 ·
roya15

ممنونم چوبکاری نفرمایید {-7-}
{-1-}اما هنو اون روی منو ندیدید {-7-}

1400/10/28 - 08:55 ·
majid_f45

عه مگه پشت سرتم چشم داره استاد!!!؟خخخ

1400/10/28 - 08:56 ·
roya15

ارع ب موقعش میبینی {-11-}

1400/10/28 - 08:57 ·
yasi

مجید که میدونم مهربون نیس{-11-} منم منظورم رهاجون بود که مهربونه

1400/10/28 - 09:00 ·
majid_f45

یا خدا خودت رحم کن به پروردگار تهدید شدم انگار خخخ

1400/10/28 - 09:21 ·
majid_f45

عه مگه زوری هم میشه مهربون شد!! که میگی من زورم رها بود!!؟خخخخ

1400/10/28 - 09:22 ·
yasi

شاید بشه

1400/10/28 - 09:25 ·
majid_f45

اهان پس هنوز امتحان نکردی شک داری خخخ

1400/10/28 - 09:28 ·
roya15

آرع بعضی مواقع الکی ادا ادما مهربونو میشه در اورد

1400/10/28 - 09:37 ·
majid_f45

اهان پس مهربونی ها هم موقتی شدن؟خخخ

1400/10/28 - 09:50 ·
roya15

ارع نمیدونستی بدون {-1-}

1400/10/28 - 09:58 ·
majid_f45

وا استاد چرا انقدر خشک وبی روح شدی مگه اردبیل توو برف گیر کردی؟خخخ

1400/10/28 - 10:22 ·
roya15

روزگار بی احساسمون کرده
من برف و فقط تو مسافرت دیدم {-9-}

1400/10/28 - 10:31 ·
majid_f45

نه شوخی نکن مگه روز و روزگارانت در قطب بوده!!!؟خخخ

بیا درستش کن استاد اهل جنوب وفقط با گرما میونه داره خخخخ

1400/10/28 - 10:35 ·
roya15

ارع چ یخبندونی هم بود {-34-}
ارع اهل جنوبم {-29-}

1400/10/28 - 10:43 ·
majid_f45

باز نشستی کارتون عصر یخبندان رو دیدی؟خخخ

خب خدارو شکر که اهل جنوبی اخه میگن یکم معرفتشون بیشتر بعضیهاشون

1400/10/28 - 10:47 ·
roya15

هوووووف {-54-}
ارع با افتخار جنوبیم و از قوم لر {-2-}

1400/10/28 - 11:15 ·
majid_f45

اوه مای گاد

1400/10/28 - 11:22 ·