کجایی ک ببینی ک کلاغ های خبر چین

خبر عاشقیم را در شهر جار می زنند و خروار خروار خروار لایک میخورند ///

2022/01/18 - 11:52
پیوست عکس:
best-profile-picture-for-girl-43.jpg
best-profile-picture-for-girl-43.jpg · 563x923px, 57KB
دیدگاه
majid_f45

وای بچه ها بیایین کمک رها از دست رفت خخخ

1400/10/28 - 11:55 ·
roya15

بدون مخاطبه
از تصویره خوشم اومد ایی متنم تو دهنم بود گفتم ب عکسه میخورع {-1-}

1400/10/28 - 12:03 ·
majid_f45

عه بخورن بهم که خسارت وارد میشه باید افسر بیاد کروکی بکشه خخخ

1400/10/28 - 12:09 ·
roya15

متن میخورع ب عکسه {-36-}

1400/10/28 - 12:13 ·
majid_f45

والا تا اونجا که چشم من میبینه فعلا کلاغه است که خورده تو ویا یکی مثل تو رو خخخخ

1400/10/28 - 12:19 ·
roya15

{-1-}وای از دست تو همچین مواقع من ی فحش میدم {-7-}

1400/10/28 - 12:34 ·
majid_f45

ای وای ببخشین استاد حواسم نبود دستم موند زیر پاتون خخخخ

1400/10/28 - 12:51 ·
roya15

{-11-}یهو ایی حرفا رو از کجا در میاری {-36-}

1400/10/28 - 13:03 ·
majid_f45

از کیف سامسونت شما البته بخدا به لوازم ارایشاتون دست نمیزنم خخخخ

1400/10/28 - 13:05 ·
roya15

من ک کیفم سامسونت نی اشتباه رفتی رو کیف خخخ

1400/10/28 - 13:26 ·
majid_f45

عه استاد نکنه کیف همکارتون بوده ولی عجب لوازم ارایشی داشت خخخ

1400/10/28 - 13:48 ·
roya15

خوب میشناسی ها خخخ

1400/10/28 - 13:52 ·
majid_f45

خب از بس برای نمره گرفتن از شما خریدم برای رشوه یاد گرفتم خخخ

1400/10/28 - 14:05 ·
roya15

چ خوب {-11-}

1400/10/28 - 23:31 ·