پیوست عکس:
Elaheh_Pic.jpg
Elaheh_Pic.jpg · 640x640px, 65KB
دیدگاه
yasi

قشنگه

1400/10/28 - 13:14 ·
Farid

{-29-}

1400/10/28 - 13:17 ·
yasi

{-a137-}

1400/10/28 - 13:20 ·
mohsen3335

یه مرغ دارم اسمش الهه اس {-7-}

1400/10/28 - 14:16 ·
Farid

محسن وضعت خوبه کی بریم پیک نیک جوجه بزنیم{-7-} مرغ گرونه

1400/10/28 - 14:18 ·
mohsen3335

هرکی چپ نگاش کنه . ..... {-7-}

1400/10/28 - 14:20 ·
Farid

حالا این مرغ الهه اسمش بیار جوج کنیم{-7-} بعدا یه مرغ برات میخرم به اسم هایده خخخخ

1400/10/28 - 14:24 ·
mohsen3335

هایده ندوس {-18-}

1400/10/28 - 14:27 ·
mohsen3335

این الهه هم پیرشده . {-46-}همون هایده رو بپز مارم دعوت کن {-7-}

1400/10/28 - 14:29 ·
Farid

حمیرا یا مهستی {-33-} تو فقط اینو بیار جوج کباب کنیم مرغ با هراسمی بگی برات میگیرم

1400/10/28 - 14:29 ·
Farid

عب نداره مرغ پیر گوشتدارتره {-7-}

1400/10/28 - 14:30 ·
mohsen3335

نچ {-15-}

1400/10/28 - 14:32 ·
Farid

خا{-34-}

1400/10/28 - 14:34 ·