شبی کاش جانم به لب های تو می رسید...[لینک ضمیمه]

set fire to the rain
2022/01/18 - 20:10
پیوست عکس:
15d9e0021e3822b6d4773bd2075a4622.jpg
15d9e0021e3822b6d4773bd2075a4622.jpg · 1199x1679px, 238KB
دیدگاه
Amirkheirkhah33

امدی جانم به قربانت ولی حالا چرا{-29-}

1400/10/28 - 20:11 ·
yasi

خواب مونده{-a105-}

1400/10/28 - 20:14 ·
Amirkheirkhah33

قهوه بهش میدادی خوب{-18-}

1400/10/28 - 20:18 ·
yasi

خوابالوه کاریش نمیشه کرد{-18-}

1400/10/28 - 20:21 ·
Farid

عالی و قشنگ موزیک و متن{-29-}

1400/10/28 - 22:06 ·
yasi

مرسی فرید حضورت عالیه{-29-}

1400/10/28 - 22:21 ·
Amirkheirkhah33

چرا یک پارچ آب سرد با یخ {-18-} {-18-}

1400/10/28 - 22:17 ·
yasi

دیگه ممکنه جنگ جهانی بشه{-18-}

1400/10/28 - 22:21 ·
tanaz1380

{-41-}

1400/10/28 - 22:36 ·
yasi

فدات عزیزم{-49-}

1400/10/28 - 22:37 ·
tanaz1380

نشی ک جانم{-49-}

1400/10/28 - 22:40 ·

باز نشر توسط