كوه با نخستين سنگ‌ها
آغاز می‌شود ،
و انسان با نخستين درد ...
من با نخستين نگاه تو
آغاز شدم ...!
2022/01/19 - 09:26
پیوست عکس:
photo_2020-08-03_14-27-45.jpg
photo_2020-08-03_14-27-45.jpg · 1030x1030px, 148KB