آخرهفته که شد ،
جاده ی بیخیالی را بگیر و دور شو ...
آن قدر دور ؛
که دستِ هیچ دغدغه ای
به دلخوشی هایت نرسد !!!
2022/01/19 - 10:18
پیوست عکس:
21sz_12391852_1724717791092634_8775932335940123872_n.jpg
21sz_12391852_1724717791092634_8775932335940123872_n.jpg · 507x623px, 60KB