اشتباه نکن عزیزم

در و نزدیک بودن آدمها
هیچ ربطی بعد مسافت نداره
نزدیک ترین آدم به تو کسی هست
که هوای دل تو رو داشته باشه
2022/01/19 - 10:48
دیدگاه
majid_f45

در نزدیک هم مگه داریم !!؟خخخ

1400/10/29 - 10:51 ·
mehdi1360

خخخ اره آدمهایی داریم که نزدیک ادم هستن از خون ادم هستن اما هیچ وقت هوای ادم رو نداشتن

1400/10/29 - 11:17 ·
majid_f45

الهی بمیرم برات یعنی فقط رو زمین ولو شدن خخخ

1400/10/29 - 11:30 ·
mehdi1360

خخ عه خدا نکنه

1400/10/29 - 11:41 ·
majid_f45

چرا خب ؟

1400/10/29 - 11:57 ·
mehdi1360

خب دوست ندارم بگی دور از جونت بمیری

1400/10/29 - 12:03 ·
majid_f45

مردن که تنها حقی که بهمون میدن در همه جا خخخ

1400/10/29 - 12:18 ·
mehdi1360

خدا نکنه

1400/10/29 - 13:17 ·
majid_f45

خدا هم نکنه بنده خدا حتما این لطفو میکنه خخ

1400/10/29 - 13:41 ·