بچه ها به یاسی سلام کنید مشقاشو نوشت اومد خخخخخ

2022/01/19 - 10:49
دیدگاه
yasi

مشقهای من تمومی نداره{-a105-}

1400/10/29 - 10:51 ·
majid_f45

عه مگه باز شیطونی کردی جریمه بهت دادن؟خخخ

1400/10/29 - 11:07 ·
yasi

نه من مظلومم مشقهای بقیه هم مینویسم{-7-}

1400/10/29 - 11:10 ·
majid_f45

اخی اول مظلوم دو عالم بعد از امام حسینی خخخخ

1400/10/29 - 11:13 ·
yasi

اره شما هم متوجه شدی{-20-}

1400/10/29 - 11:15 ·
majid_f45

نه فقط گفتی گفتم شاید تو باشی خخخ

1400/10/29 - 11:16 ·
yasi

اره خودمم{-1-}

1400/10/29 - 11:19 ·
majid_f45

افرین به تو که انقدر مهربونی

1400/10/29 - 11:29 ·
yasi

مرسی

1400/10/29 - 11:36 ·
majid_f45

خواهش

1400/10/29 - 11:58 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/29 - 12:00 ·
majid_f45

عه برکه نخند بچه اینده نگره میخواد شوور خر پول گیرش بیاد البته به احتمال زیاد فقط قسمت اولش گیرش میاد خخخ

1400/10/29 - 12:02 ·
ber99keh

ان شاءالله که یاسی جونم هرچی از خدا می خواد گیرش بیاد

1400/10/29 - 12:04 ·
majid_f45

ایشالا با ماشالا هم پیمان بشه خخخ

1400/10/29 - 12:17 ·
yasi

مجید همون قسمت اولش هم نی فرار کرده{-18-}

1400/10/29 - 12:18 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/10/29 - 12:18 ·
yasi

فدات برکه جونم همچنین برا تو عزیزم{-41-}

1400/10/29 - 12:19 ·
ber99keh

قربونت عزیزم و متشکرم{-49-}{-49-}{-49-}

1400/10/29 - 12:22 ·
yasi

{-23-}{-49-}

1400/10/29 - 12:30 ·
ber99keh

{-23-}{-23-}{-23-}

1400/10/29 - 12:36 ·
majid_f45

یا خدا مگه چی بهش نشون دادی که فراری شد!!!؟خخخخخ

1400/10/29 - 13:05 ·
yasi

خوب نبستمش تو قلبم {-18-} یاد شعر آهوی دارم خوشگله فرار کرده از دستم افتادم{-18-}

1400/10/29 - 13:39 ·
majid_f45

چقدر بهت گفتم این خره چموشیه محکم ببندش خخخخ

1400/10/29 - 13:40 ·
yasi

طناب جنسش خوب نبود{-18-}

1400/10/29 - 13:51 ·
majid_f45

حتما گول برکه خوردی طناب چینی خریدی خخخخ

1400/10/29 - 13:55 ·
yasi

طناب چینی بود اما برکه گولم نزد

1400/10/29 - 13:57 ·
majid_f45

مگه میشه اون یکی از تجار بنام چینیه خخخخ

1400/10/29 - 13:59 ·
yasi

تاجر هس ولی تو صنف طناب کار نمیکنه

1400/10/29 - 14:01 ·
majid_f45

همین دیگه اون هر جا بوی پول بیاد ظاهر میشه خخخخ

1400/10/29 - 14:03 ·
yasi

نه اصلا این مدلی نیس تاجر خوبیه

1400/10/29 - 16:42 ·
ber99keh

من به هرکی جنس بد بدم به یاسی جنس عالی میدم

1400/10/29 - 16:12 ·
yasi

فدای تو بشم{-49-}

1400/10/29 - 16:42 ·
ber99keh

قربون تو عزیزدلم{-49-}{-49-}{-49-}

1400/10/29 - 16:48 ·