هیچ وقت کسی رو به خاطراشتباهاتی که در حقتون کرده، به خدا نسپارید!

خدا رحیمه و میبخشه

خودتون حسابش رو برسید.

2022/01/19 - 18:00 در بوشهری ها
دیدگاه
yasi

با بیل یا تبر{-11-}

1400/10/29 - 18:04 ·
ber99keh

با هر چی دم دستت بود{-18-}{-18-}{-18-}

1400/10/29 - 18:07 ·
yasi

اوکی{-a105-}

1400/10/29 - 18:09 ·
ber99keh

آفرین درست رو خوب پاس کردی دختر گل{-a145-}{-a151-}

1400/10/29 - 18:11 ·
yasi

مرسی دیگه استاد خوبی دارم{-18-}{-41-}

1400/10/29 - 18:16 ·
ber99keh

خیلی خوبه قدر استادت رو میدونی دخترجان{-33-}{-33-}{-33-}

1400/10/29 - 18:17 ·
yasi

اره خیلی زیاد{-41-}{-49-}

1400/10/29 - 18:18 ·
ber99keh

{-49-}{-49-}{-49-}

1400/10/29 - 18:19 ·