همیشه دلتنگی ام را در دریای آغوش تو ریختم ، عجیب این دریا معجزه می کند !
تمام غم را می بلعد و باز آرام آرام است
دریای لاجوردی من ، خدای من …

2022/01/20 - 15:15
پیوست عکس:
1234567.png
1234567.png · 762x203px, 15KB

باز نشر توسط