حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد

عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد
گفته بودی یوسف گم گشته باز اید.. ولی...
یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد.
چهل روز به جاده های مسدود چشم دوختیم تا شاید برگردی،
اما تو هرگز کوچه های خیس و گنگ حضورمان را به ترنم صدایت
مرور نخواهی کرد.
مهربان عمویم امروز چهل روز است که خورشید وجود تو خاموش شده
است و من از مهربانی ها و نوازش های تو
محروم مانده ام
این چهل روز برایم چه سخت و دردناک گذشت
می دانم که جایگاهت بهشت برین است
عمو جون نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست
پس منم با خودت ببببببررررر

2022/01/20 - 19:32
پیوست عکس:
۲۰۲۱-۱۲-۲۲ ۱۶.۵۰.۵۰.jpg
۲۰۲۱-۱۲-۲۲ ۱۶.۵۰.۵۰.jpg · 720x960px, 279KB
دیدگاه
mehdi1360

الهی فدات شم مامان روح عموت شاد

1400/10/30 - 19:53 ·
masaud-76

سلام مامان گلی... خوبی قربونت برم؟؟؟ مرسی مامان خوشگلم... زنده باشی

1400/10/30 - 19:58 ·
mehdi1360

سلام عشقم قربونت برن همه چی من عشق مامان کا خوب باشه منم خوبه خوبم

1400/10/30 - 20:15 ·
IRAJ

روحش شاد و یادش گرامی

1400/10/30 - 20:50 ·
masaud-76

فدات بشم خیلی عزیزی

1400/11/1 - 00:39 ·
masaud-76

مرسی داداش ایرج زنده باشی و سلامت

1400/11/1 - 00:40 ·
IRAJ

قربونت

1400/11/1 - 22:26 ·
masaud-76

دور از جون داداشم...

1400/11/1 - 22:33 ·
IRAJ

مرسی دادا

1400/11/1 - 22:37 ·
masaud-76

خیلی عزیزی

1400/11/1 - 22:38 ·
IRAJ

شما بیشتر

1400/11/1 - 22:43 ·
roz

روحش شاد

1400/11/1 - 22:43 ·
masaud-76

مرسی رز عزیز زنده باشی مهربون

1400/11/1 - 22:46 ·
masaud-76

کوچیکتم داداش

1400/11/1 - 22:47 ·