یعنی عشق
مادر یعنی زندگی
مادر یعنی تلاطم امواج خروشان زندگی
مادر یعنی نوازش
مادر یعنی شمع
مادر یعنی سکوت
مادر یعنی پروانه
مادر یعنی…
روزت مبارک

2022/01/20 - 21:33
پیوست عکس:
213456.png
213456.png · 950x369px, 22KB
دیدگاه
IRAJ

1400/10/30 - 21:58 ·
roya15

{-47-}زنده باشه{-35-}

1400/10/30 - 22:29 ·
nicefun

{-35-}

1400/10/30 - 22:45 ·

باز نشر توسط