آیا وکیلم شما را همیشه درقلبم به دوستی خود با مهریه یک دنیا ارادت ,يك عالم صداقت وهزاران كلمه ی دوستت دارم دربیاورم. نری گل بچينی كه خودت دنيای گلی
** پيشاپيش روز زن مبارک **

تقدیم به خانمها...❤

خدا گفت: زمین سرد است؟
چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟
زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد
زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت
خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد
خدا گفت: زن شعله را خرج کن
زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد....
2022/01/21 - 12:47
دیدگاه
ber99keh

{-35-}سلام و تشکر بابت تبریکت {-35-}

1400/11/1 - 16:00 ·
Amirkheirkhah33

سلام خواهش{-35-}

1400/11/1 - 16:17 ·
ber99keh

{-a153-}{-a153-}{-a153-}

1400/11/1 - 16:19 ·
Amirkheirkhah33

خودت گلی

1400/11/1 - 16:21 ·
ber99keh

{-18-}تشکر و خواهش و خودم در جریانم{-35-}

1400/11/1 - 16:30 ·
Amirkheirkhah33

بله بر منکرش لعنت{-18-}
اعتماد بنفستم خوبه{-33-}

1400/11/1 - 16:35 ·
ber99keh

{-11-}دختر جنوبی یعنی اعتماد به نفس{-11-}

1400/11/1 - 16:38 ·