حتی شدیدترین کولاک ها هم با یک دانه برف شروع می شوند

******

مثل برف باش : زیبا اما سرد

2022/01/21 - 17:54
دیدگاه
IRAJ

لایک

1400/11/1 - 22:30 ·