ای عشق به شوق تو گذر می‌کنم از خویش
تو قاف قرار من و من عین عبورم...
بگذار به بالای بلند تو ببالم
کز تیره‌ی نیلوفرم و تشنه‌ی نورم
2022/01/22 - 12:55