نه ثروت تا کنون زاییده مردی

نه قصرو کاخ درمان کرده دردی
برو انسانیت را مشتری باش

قضاوت میشوی با انچه کردی
2022/01/23 - 15:30
دیدگاه
mohsen3335

مجید جان نخسته ..
تو این مدت ۷ . ۸ ساعتی که تو پست میزاشتی
ما کلی کار انجام دادیم {-34-}

1400/11/3 - 16:11 ·
majid_f45

خدا قوت خسته نباشی

ما هم کار کردیم وهم شما خوبان را سرگرم

1400/11/4 - 08:07 ·