دیشب بی‌خوابی زد به سرم
منم زدم تو سرش ...
بيشعور رو من دست بلند ميکنه...!!!
2022/01/23 - 17:53
دیدگاه
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/11/3 - 18:05 ·
Reza14

بیخوابی زد بسرم ن چیزی {-a151-}

1400/11/3 - 18:09 ·
ber99keh

{-36-}{-30-}{-16-}

1400/11/3 - 18:11 ·
Reza14

بیا بگرد {-15-} بی خوابی بود بابا {-18-}

1400/11/3 - 18:13 ·
ber99keh

{-5-}{-5-}{-5-}

1400/11/3 - 18:28 ·