در عین

۶ جا سکوت کن
اگه کلامت کسی رو آزار میده
اگه به شدت عصبانی هستی
اگه نمیتونی داد بزنی و حرف بزنی
اگه کلامت باعث بهم خوردن یه رابطه میشه
وقتی چیزی هنوز برات روشن نیست
وقتی با یه نادون برخورد میکنی
یه سکوت معنا دار بهتر از حرفای سطحی هست
2022/01/24 - 09:04