خوبی رفیقای مجازی اینه

ک تو جیب جا میشن{-29-}{-41-}

10531474462449963565.webp · 16KB
2022/01/24 - 09:29 در عشق پرسپولیس
دیدگاه
majid_f45

دستتو از جیبت در بیار داریم خفه میشیم خخخ

1400/11/4 - 09:31 ·
yasi

من تو جیبت نذار احساس خفگی بهم میده{-38-}

1400/11/4 - 09:32 ·
majid_f45

یا خدا خدای احساسات اومد !!..خخخ سلام صبحتون بخیر

1400/11/4 - 09:33 ·
roya15

{-47-}تصویر و نگاه
تو دست گرفتم {-11-}

1400/11/4 - 09:37 ·
yasi

الان شد خدای احساسات{-33-}
سلام صبح شما هم بخیر و شادی{-35-}

1400/11/4 - 09:41 ·
roya15

یاسی تو ک عشقولی خودمی {-23-}

1400/11/4 - 09:38 ·
roya15

خدای احساس سلام {-7-}

1400/11/4 - 09:39 ·
yasi

فدای تو بشم{-23-}

1400/11/4 - 09:39 ·
majid_f45

عه راست میگیا هنوز توو دستتم !!اهان انگشت شستت رو خرخره ام مونده دارم خفه میشم خخخخ

1400/11/4 - 09:39 ·
majid_f45

اولا خودت گفتی احساس میکنی بعدشم مگه بده توو زمونه ادم با احساس باشی؟

1400/11/4 - 09:40 ·
yasi

تو زمونه بی احساس داشتن احساس مث داشتن حکم شکنجه خودته

1400/11/4 - 09:42 ·
majid_f45

داشتن حکم با اجراری حکم خیلی فرق داره. وچه زیباست اگر حکمها با احساس اجرار شوند....

1400/11/4 - 09:44 ·
yasi

وقتی حکم داشته باشی اجرا هم میشه

1400/11/4 - 10:05 ·
majid_f45

نه بابا این همه حکم دادن کدومش اجرا شد!!؟

1400/11/4 - 10:10 ·
yasi

بعضی ها اجرا میشه

1400/11/4 - 10:19 ·
majid_f45

خب همیشه ودر همه جا استثنا وجود داشته وداره.....

1400/11/4 - 10:27 ·
yasi

اره

1400/11/4 - 10:39 ·
majid_f45

اخی حتما راجب تو اجرار شده ....

1400/11/4 - 10:47 ·
yasi

کی جرات میکنه{-46-}

1400/11/4 - 10:49 ·
majid_f45

همونیکه اجرار کرده خخخ

1400/11/4 - 10:51 ·
yasi

نه هیشکی نتونسته

1400/11/4 - 10:56 ·
majid_f45

پس یعنی تا الان فقط توهم زده بودی!!!؟خخخخ

1400/11/4 - 10:56 ·
yasi

{-a105-}

1400/11/4 - 10:57 ·
majid_f45

دیدی گفتم اینجا سایت مجازی هاست خخخ

1400/11/4 - 10:59 ·
yasi

اره

1400/11/4 - 11:02 ·
majid_f45

خدا رحم کنه به ادم واقعی ها

1400/11/4 - 11:04 ·
roya15

چقد حرفیدیت دمتون گرم {-29-}

1400/11/4 - 12:21 ·
majid_f45

عه ببخشین شرمنده تو اتاق شما بودیم!!!؟البته اومده بودیم خودتون رو ببینیم شما هم که همش توو اشپزخونه بودین خخخ

1400/11/4 - 13:02 ·
roya15

تو از کوجا میدونی تو آشپزخونه بودم {-34-}

1400/11/4 - 13:58 ·
majid_f45

از اونجا که صبحونه نخورده اومدی اینجا خخخخخ

1400/11/4 - 14:01 ·
roya15

ارع خدایی از 6 صب بیدارم {-34-}

1400/11/4 - 14:29 ·
majid_f45

خسته نباشی دل اور

1400/11/4 - 14:30 ·
roya15

سلامت باشی {-29-}

1400/11/4 - 14:39 ·
majid_f45

پاینده وشاد باشی

1400/11/4 - 14:43 ·