جوونی کاری به سن و سال نداره

مهم اینه که آدمی زنده دل و پر نشاط باشه
ممکنه موی کسی سفید باشه
و سن و سال داشته باشه
اما مثل جوونها فکر کن
2022/01/24 - 11:30
دیدگاه
majid_f45

خب حالا لازم نبود بگی رنگ مو میخوای بخری خخخ

1400/11/4 - 11:44 ·
mehdi1360

خخخ اره والا بوخودای مجید

1400/11/4 - 11:46 ·
majid_f45

حالا زیتونی میخوای یا بلوند ان چند بگیرم برات؟خخخ

1400/11/4 - 11:48 ·
mehdi1360

هر چی بخوای

1400/11/4 - 13:19 ·
majid_f45

تو رنگ لازمی من هر چی بخوام!!!!!

1400/11/4 - 13:41 ·
mehdi1360

خخخخ بفرما ناهار

1400/11/4 - 13:41 ·
majid_f45

نوش جان

1400/11/4 - 13:46 ·
mehdi1360

ممنونم

1400/11/4 - 14:11 ·
majid_f45

{-35-}{-35-}

1400/11/4 - 14:12 ·
mehdi1360

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/11/4 - 14:29 ·
majid_f45

باز دو دقیقه رفتی بیرون هر چی گل توو بلوار بود رو کندی اوردی با خودت؟خخخخ

1400/11/4 - 14:30 ·
mehdi1360

نخریدم سرقت مسلحانه کردم خخخ

1400/11/4 - 14:48 ·
majid_f45

خب خوبه میشه روت حساب کرد پس خخخ

1400/11/4 - 14:49 ·
mehdi1360

خخخخ آخه هر جز گفتم‌برای سرور سالار گلها میخوام حالیش نمیشد

1400/11/4 - 14:51 ·
majid_f45

خب معلومه وقتی گلی مثل تو جلوش بوده منم بودم حالیم نمیشد

1400/11/4 - 14:52 ·
mehdi1360

خخخ ممنونم

1400/11/4 - 14:56 ·
majid_f45

باز گفت من نونم بابا تو از نون بهتری خخخ

1400/11/4 - 15:00 ·
mehdi1360

خیلی گلی

1400/11/4 - 15:01 ·
majid_f45

عه تازه فهمیدی من خلم؟خخخ

1400/11/4 - 15:03 ·
mehdi1360

نه بابا سالها هست که میدونم

1400/11/4 - 15:08 ·
majid_f45

خب خیالم راحت شد که تو هم عین خودمی خخخ

1400/11/4 - 15:10 ·
mehdi1360

خخخ ممنونم

1400/11/4 - 15:14 ·
majid_f45

خواهش قابلی نداشت نونوای عزیز خخخ

1400/11/4 - 15:15 ·