‌ما زشتا رو وقتی میخوان دلمون نشکنه

بهمون میگن چه چهره معصومی داری :/

2022/01/24 - 17:11 در بوشهری ها
دیدگاه
yasi

چقد بانمکه{-18-}

1400/11/4 - 17:14 ·
ber99keh

دقیقا{-11-}{-11-}{-11-}

1400/11/4 - 17:18 ·
yasi

ما زشت نیستیم چشاشون زشت میبینه{-7-}

1400/11/4 - 17:22 ·
ber99keh

آره والا حرف حق رو زدی.ما بدون آرایش اونا زیر آرایش{-7-}{-7-}{-7-}

1400/11/4 - 17:56 ·
yasi

اره{-11-}

1400/11/4 - 18:00 ·
ber99keh

{-11-}

1400/11/4 - 18:03 ·
masaud-76

پ بگو چرا دختر همسایه مون همیشه همینو بهم میگه... منو باش فکر میکردم تیکه کلامشه خخخ

1400/11/4 - 18:19 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/11/4 - 18:36 ·
Amirkheirkhah33

تازه میگن همین که سالمی خداروشکر{-18-} {-18-}

1400/11/4 - 18:38 ·
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/11/4 - 18:41 ·
masaud-76

هیچی دیگه برکه... کلا از ادامه زندگی ناامیدم کردی...

1400/11/4 - 18:54 ·
ber99keh

زندگی پستی و بلندی زیاد داره فقط باید آستانه ی تحملت در برابر مشکلات قوی تر کنی

1400/11/4 - 18:57 ·
masaud-76

نه دیگه این یه قلم پستیش خیلی گوده نمیتونم خودمو بکشم به بلندیش

1400/11/4 - 20:30 ·
ber99keh

تو جوونی و هنوز اول راهی.میتونی مطمئن باش

1400/11/5 - 08:54 ·