2022/01/24 - 18:12 در بوشهری ها
پیوست عکس:
khandedar-13.jpg
khandedar-13.jpg · 500x498px, 22KB
دیدگاه
yasi

غش کردم که برات{-41-}{-11-}

1400/11/4 - 18:15 ·
masaud-76

بابا به جوونا مردم رحم بکنین بنده خداها همه پس اوفتادن...خخخخ

1400/11/4 - 18:17 ·
ber99keh

yasi
عشقمی عزیزم{-49-}{-49-}{-49-}

1400/11/4 - 18:37 ·
Amirkheirkhah33

ما که راضی بودیم تو زیر قرارداد زدی{-18-}

1400/11/4 - 18:37 ·
ber99keh

محمدامین
{-18-}{-18-}{-18-}

1400/11/4 - 18:38 ·
ber99keh

Amirkheirkhah33747
من با خسیس جماعت نمی تونم بسازم{-7-}{-7-}{-7-}

1400/11/4 - 18:38 ·
Amirkheirkhah33

الان بیرونم میام تا ۱ساعت دیگه ببینم به کجا میرسیم

1400/11/4 - 18:48 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/11/4 - 18:49 ·
masaud-76

وااله من یکی حوصله نعش کشی ندارم...خخخ

1400/11/4 - 18:53 ·
ber99keh

حوصله ی اینکارو نداشته باشی پس حوصله ی چی داری تو{-7-}{-7-}{-7-}

1400/11/4 - 18:55 ·
masaud-76

من فقط خوردن و خوابیدن حالا وسط اینا سر کارمم میرم همین.. خخخخ

1400/11/4 - 20:29 ·