2022/01/25 - 09:53 در بوشهری ها
پیوست عکس:
1607291084346667386.png
1607291084346667386.png · 720x771px, 239KB
دیدگاه
yasi

قبول باشه{-11-}

1400/11/5 - 10:26 ·
majid_f45

مگه پزشکه خله از دست کرونا جوون سالم بدر برده بیاد به دست تو با اون غذاهات بمیره خخخ

1400/11/5 - 10:30 ·
ber99keh

متشکرم یاسی جون.قسمت خودت ان شاءالله{-7-}{-7-}{-7-}

1400/11/5 - 10:34 ·
ber99keh

پزشک از خداشم باشه من قسمتش میشم{-18-}{-18-}{-18-}

1400/11/5 - 10:35 ·
yasi

فدات ولی من همچین خیری نیستم {-18-}

1400/11/5 - 10:39 ·
majid_f45

طبق اطلاعات واصل تو یکم از لقمه قسمت بزرگتری میترسم توو گلوش گیر کنی خفه بشه خخخخ

1400/11/5 - 10:42 ·
Farid

ان شالله رحمان رحیم

1400/11/5 - 11:00 ·
ber99keh

قربونت یاسی عزیزم هر چی خدا بخواد همون میشه{-7-}{-41-}

1400/11/5 - 11:07 ·
ber99keh

نه داداش مجید شب و روزش تو فکر رسیدن به منه{-33-}{-33-}{-33-}

1400/11/5 - 11:08 ·
ber99keh

•●♤Farid♧●•٠

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/11/5 - 11:09 ·