2022/01/25 - 09:58 در بوشهری ها
پیوست عکس:
2124105576.jpg
2124105576.jpg · 300x300px, 15KB
دیدگاه
majid_f45

اخی کچل بودی رو نمیکردی ؟خخخ

1400/11/5 - 10:29 ·
ber99keh

میخام مو بکارم خجالتم نده خب داداش{-11-}{-11-}{-11-}

1400/11/5 - 10:33 ·
majid_f45

اخه برای کاشت میگن از بانک مو که پشت سر استفاده میکنن اینی که من میبینم انگار بجای شامپو از مو بر استفاده کرده خخخخ

1400/11/5 - 10:48 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/11/5 - 11:02 ·
ber99keh

اصلا میدونی چیه با این گرونی پشیمون شدم.همین جوری بهتره.تازه شامپو زیادی هم مصرف نمیشه{-33-}{-33-}{-33-}

1400/11/5 - 11:03 ·
majid_f45

نکنه عمدی بچه رو کچل کردی!!؟خخخ

1400/11/5 - 11:04 ·
ber99keh

آره دقیقا{-11-}{-11-}{-11-}

1400/11/5 - 11:15 ·
majid_f45

اخی....

1400/11/5 - 11:56 ·
ber99keh

{-20-}{-20-}{-7-}

1400/11/5 - 12:06 ·