باورت شد عشق اینجا ذلت است؟؟
عاشقـــــــی سوزاندݩ
حیثیت است؟؟...

باورت شد دوستی ها لحظه است؟
بیوفایی قسمتی از
زندگیست؟؟....

من که گفتم حاصلش دل بستگیست!!!
در نهایت خستگی و
خستگیست!!!!!......

مݩ ڪه گفتم ایݩ بهار افسردگیست!!!
دل نبند ایݩ پرستو
2022/01/25 - 10:33
دیدگاه
Toot

این پرستو رفتنی ست

1400/11/5 - 10:35 ·
majid_f45

عه مگه اسم واقعیت پرستو بود!!؟خخخ

1400/11/5 - 10:40 ·
Toot

پرستو هم بهم میگن خخ

1400/11/5 - 11:07 ·
majid_f45

اهان .خب حالا کجا با این عجله بودی چای دوم خخخخ

1400/11/5 - 11:18 ·
Toot

سعادت نداری خخخ

1400/11/5 - 11:50 ·
majid_f45

نه سعادت اباد مسیرم نمیخوره خخخ

1400/11/5 - 11:52 ·
Toot

من نیاوران دوس دارم خخ

1400/11/5 - 11:53 ·
majid_f45

اتفاقا الان نیاورن هستم

1400/11/5 - 12:02 ·
Toot

ای من الان کوره دهاتنم خخخخ

1400/11/5 - 12:18 ·
majid_f45

عه مگه دهات کوره داره!!!؟خخخ

1400/11/5 - 12:19 ·