از زندگیت لذت‌‌‌ ببر

عمر خیلی کوتاه هست
عمر با من و تو وخی نداره
تا چشم هم بزنی یهو
میبینی که رفت
2022/01/26 - 15:35