بعضی ها مغرور به نظر می رسند
ولی در واقع ،
همانند کسی که «از غرق شدن میترسد» ؛ از صمیمی شدنِ با آدم ها ،
می گریزند ...
و هیچ کس نخواهد فهمید ؛
همین آدمی که قلابش را غلاف کرد و بی تفاوت از کنار دریا گذشت ؛
چقدر دلش «ماهی» می خواست
نرگس صرافیان طوفان
2022/01/26 - 23:44 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
1angel

لایک طلایی{-37-}

1400/11/6 - 23:48 ·
aylar

لایک ب وجودت عزیز دل{-49-}

1400/11/7 - 08:16 ·