مانده ام با خونین و غم و حیرانی

داده ام دست به سیگار و


2022/01/28 - 12:57
پیوست عکس:
bc60d7ce89a95f63adaa7a83a8bac340.jpg
bc60d7ce89a95f63adaa7a83a8bac340.jpg · 716x720px, 46KB
دیدگاه
aylar

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/11/8 - 19:12 ·
Toot

خودت گلی

1400/11/8 - 19:15 ·
aylar

عزیزی {-41-} {-35-}

1400/11/8 - 19:17 ·