-

2022/01/30 - 09:26 در مادر
پیوست عکس:
IMG_20220130_091808_830.jpg
IMG_20220130_091808_830.jpg · 1280x1280px, 90KB
دیدگاه
majid_f45

اگه اون مالک حتما خودت ابوذر هستی خخخ

1400/11/10 - 09:31 ·
mehdi1360

خخخخخخ شاید

1400/11/10 - 09:34 ·
majid_f45

شاید نه حتما اخه مگه کسی حریف زبون شما زنها میشه!!؟خخخ

1400/11/10 - 09:35 ·
mehdi1360

خخ راستی دیشب مهندس اومد و سند رو دید گفت که میتونه برای من خونه پیدا کنه

1400/11/10 - 09:43 ·
majid_f45

بسلامتی ان شاالله که مبارک باشه خونه نو

1400/11/10 - 09:47 ·
mehdi1360

ممنونم فعلا که خبری نیست ولی تکلیف رو معلوم کرد

1400/11/10 - 09:50 ·
majid_f45

عه تکلیف شب داده یا تکلیف تعطیلات مگه قرار نبود فقط جزوه بده؟خخخ

1400/11/10 - 10:26 ·
mehdi1360

خخخ شب با سودی که از فروش خونه قبلیم حساب کردم میتونم بخرم

1400/11/10 - 10:27 ·
majid_f45

بسلامتی پس یه شیرینی یا شامی افتادیم خخخ

1400/11/10 - 10:34 ·
mehdi1360

خخ انشالله

1400/11/10 - 10:53 ·
majid_f45

خداکنه زودتر ردیف بشه خخخ

1400/11/10 - 11:17 ·
mehdi1360

توکل به خدا

1400/11/10 - 12:57 ·
majid_f45

الهی هر چی که خیر همون بشه

1400/11/10 - 13:42 ·
mehdi1360

الهی امین خدا از زبونت بشنوه

1400/11/10 - 13:48 ·
majid_f45

میشنوه اخه معمولا دعا در حق دیگران گیرا میشه

1400/11/10 - 13:57 ·
mehdi1360

خدا کنه

1400/11/10 - 13:59 ·
majid_f45

الهی آمین

1400/11/10 - 14:00 ·