شب هجران و غم فرقت یار ، آخر شد ..
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد ..
آن پریشانی شبهای دراز و غم هجر .
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
.
حافظ

2022/02/01 - 00:14
دیدگاه
1angel

چشمات روشن {-18-}

1400/11/12 - 00:18 ·
mohsen3335

پست جدیه نحند {-18-}

1400/11/12 - 00:21 ·
1angel

میخندم ،،،حالا کی شیرینی میدی {-11-}

1400/11/12 - 00:24 ·
mohsen3335

تو شیرینی خوران {-34-}

1400/11/12 - 00:25 ·
1angel

خسیس الان میخام{-32-}

1400/11/12 - 00:29 ·
mohsen3335

هرچیزی به وقتش

1400/11/12 - 00:32 ·
1angel

تو نباید تعیین کنی دوستات میگن{-18-}

1400/11/12 - 00:33 ·
1angel

چی شد شیرینی

1400/11/12 - 00:40 ·