ﯾﻪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﻣﺤﺾ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﮐﺎﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ.
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺁﮔﻬﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺭﻓﺘﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ!
ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﯿﺸﻪ.
ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﻼﺱ ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ. ﺍﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮ ﻧﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ.
ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼﺱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﭘﺎﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺷﮑﻠﯽ ﺭﺳﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ:
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﯾﻨﺮﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻦ!
ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺟﺰ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﮔﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﻪ ﻟﻮ ﺑﺮﻩ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩ ﻋﻘﺐ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ؛
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺭﻓﺘﮕﺮﻫﺎ ﯾﮏ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﮕﻦ :
ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻟﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ !

2022/02/01 - 23:08
دیدگاه
mehrrsa

غیر واقعی اما تصورش هم افسوس خوردن هم داره

1400/11/12 - 23:11 ·
Amirkheirkhah33

نه واقعیت داره اینقدر پارتی و پارتی بازیه که حق خیلیها ضایع میشه

1400/11/12 - 23:12 ·
mehrrsa

شاید مدرکای دیگه اره اما کسی ک دکترا میخونه و میگیره مطمینن وضع مالیش عالیه ک تونسته شهریه پرداخت کنه و همین طور هزینه های دیگه مثل کتاب و ....

1400/11/12 - 23:14 ·
mehrrsa

هزینه ی ترم شهریه دکترا برابر ده سال درامد ی رفتگر

1400/11/12 - 23:15 ·
Amirkheirkhah33

نه همش که از دانشگاه ازاد مدرک نمیگیرن از دانشگاه دولتی هم هست

1400/11/12 - 23:15 ·
mehrrsa

اقا امیر کسی ک وضعیت مالیش خوب نیس میتونه دکترا بگیره ب نظرت؟ دانشگاه دولتی یک در ملیون قبول میشن اونم کسایی ک دغدغه ای جز درس خوندن ندارن{-35-}

1400/11/12 - 23:23 ·
Amirkheirkhah33

درسته ولی من دیدم از این افراد،باورت نمیشه یکی از بچه ها رشته اش شیمی بود خیلی هم درس هاش عالی هر ترم هم معدل الف خود دانشگاه بهش قول داده بودند که دکتراش بگیره ببرش توی شرکت نفت توی حراست ولی طرف مدرک رو که گرفت نبردنش هیچی هیجا هم استخدام نسد{-35-}

1400/11/12 - 23:41 ·