یک نفر تنها یک نفر
از تمام جهان کافیست
که ایمان بیاوری زندگی
ارزش زیستن را دارد


2022/02/02 - 20:19
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۰۲-۲۰۲۰۱۶_MoboTel.jpg
Screenshot_۲۰۲۲۰۲۰۲-۲۰۲۰۱۶_MoboTel.jpg · 719x1052px, 307KB
دیدگاه
kati20

ولی همون یه نفرم میتونه از زندگی پشیمونت کنه

1400/11/13 - 20:27 ·
mohsen3335

اره خب یه روی قضیه هم اینه

1400/11/13 - 20:40 ·
kati20

دقیقا{-35-}

1400/11/13 - 20:45 ·
mohsen3335

{-35-}

1400/11/13 - 20:46 ·