باغ ها را گرچه
دیوار و در است
از هواشان راه با
یکدیگر است


شاخه ها را از جدایی
گر غم است
«ریشه» هاشان
دست در دست هم است
2022/02/08 - 12:22
پیوست عکس:
1555189787304965_large.jpg
1555189787304965_large.jpg · 499x458px, 140KB