مرد باش

مادرم ميگفت؛
به ديوار تكيه كن،
ولى به مردها ، نه ...!
كه ديوار اگر پشتت را خالى كرد،
سنگ است و گچ، نهايت سرت ميشكند..!
ولى اگر مردى رهايت كرد،
دلت ميشكند،
روح و تمام زندگيت ميشكند،
و زنى كه بشكند،
سنگ ميشود،
سرد و سخت،
كه نه ميخندد، و نه ميگريد..!
و اين يعنى فاجعه...
2022/02/11 - 08:28
دیدگاه
IRAJ

امیدوارم تمامی مردها ادای مرد بودن رو در نیارن و یه جو مردونگی تو وجودشون باشه

و میدونم که همچین چیزی هم بعیده اینجا زمینه و هر جونوری توش هست

1400/11/22 - 18:06 ·