زمستون گذشتو بهارون گذشت

عطش رد شدو عطر بارون گذشت

نه غم موندنی بودو نه سرخوشی

چه شیرین چه تلخ سخت و آسون گذشت

2022/02/11 - 16:29 در A-D-M
پیوست عکس:
۲۰۲۲۰۲۱۱_۱۶۲۱۴۰.jpg
۲۰۲۲۰۲۱۱_۱۶۲۱۴۰.jpg · 720x550px, 97KB
دیدگاه
IRAJ

زیباست

1400/11/22 - 17:59 ·
27Nm

ممنون

1400/11/22 - 20:20 ·
IRAJ

ارادتمند

1400/11/22 - 20:48 ·