برخی بودن ها عجیب حال آدم را خوب میکنند! مثلا همین به یادت بودن! یا !... انگار یائی وجود ندارد! اصلا همین به یادت بودن جانی تازه به نوشته هایم می دهد! درست است که فاصله ای بین ما وجود دارد اما همینکه از خاطرم میگذری؛ همینکه از تو می نویسم؛ عجیب حال دلم را خوب می کند... ❤
2022/02/17 - 10:42
دیدگاه
mehdi1360

عین شمیم خودم که با دیدنش حال منو خوب میشه

1400/11/28 - 10:46 ·
-shamim

فداتم همچنین عزیزم ...سلام روزتم زیبا عزیزم{-35-}

1400/11/28 - 10:50 ·
mehdi1360

سلام عشقم قربونت برم مرسی که هستی زندگی من

1400/11/28 - 10:51 ·
-shamim

قربونت برم همچنین{-35-}

1400/11/28 - 10:53 ·
mehdi1360

خدا نکنه بوسسسسسسس از راه دور به چشای نازت

1400/11/28 - 10:54 ·
-shamim

فداتم بوس ابدار تفی خخخ

1400/11/28 - 10:59 ·
mehdi1360

ای جونممممم

1400/11/28 - 11:00 ·
IRAJ

....❤❤{-a107-}

1400/11/28 - 12:22 ·
-shamim

ممنون{-35-}

1400/11/28 - 12:27 ·
IRAJ

خواهش....❤❤{-a107-}

1400/11/28 - 20:05 ·