"آدمها همدیگر را پیدا می کنند…
2022/02/17 - 12:13
دیدگاه
masood

بقیش رو من میگم {-11-}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از فاصله های خیلی دور، از تهِ نسبت های نداشته…
انگار جایی نوشته بود که این ها باید کنار هم باشند!!
می شوند همدم ، می شوند دوست ، می شوند رفیق ، اصلا می شوند جانِ شیرین..!!
درست می نشینند روی تاقچۀ دلِ هم …
حرفهایشان یک جورِ خوبی دلنشین است،
دل برای خنده هاشان ضعف می رود؛
اصلا بودنشان شیرین است !!!!
وقتی هم که نیستند،
هی همدیگر را مرور می کنند و مُدام گوش به زنگ آمدن هم هستند……!!!!!
خدا این آدمها را نگیرد از آدمها….. "
زندگیتون پر از آدمهای خوب

1400/11/28 - 12:19 ·
-shamim

عه یادم نبود اینجا پستا نصفه میان ..ممنون دستت درد نکنه مسعود جان خخخ

1400/11/28 - 12:20 ·
IRAJ

و بیشتر مواقع آدمها همدیگر را گم میکنند {-33-}

1400/11/28 - 12:21 ·
masood

خواهش مهربون ، میگم غذات نسوزه اگه خاستی بری {-54-}{-7-}

1400/11/28 - 12:22 ·
-shamim

گاهی هم گم میکنند درست میگین

1400/11/28 - 12:26 ·
-shamim

غذامو خوردم ..مامان قورمه سبزی درست کرده بود خوشمزه بود جات خالی خخ

1400/11/28 - 12:27 ·
masood

اوه به به ، دلم خاست عاشق قورمه سبزیم
نوش جونت و گوارای وجود .

1400/11/28 - 12:32 ·
-shamim

دلت نخاد ولی قورمه سبزی های مامانم تو فامیل زبانزده ...خیلی عالی درست میکنه ...{-26-}

1400/11/28 - 12:40 ·
masood

کلا قورمه سبزی جا بیفته محشره
دستش درد نکنــه ، بهتره شمیم جان ؟

1400/11/28 - 12:43 ·
-shamim

ممنون...بهتر نیست اون هفته میبریمش شیراز

1400/11/28 - 12:45 ·
masood

یه لحظه بصبر میام پی ویت {-35-}

1400/11/28 - 12:46 ·