نمیدانم از نسل بارانی یاکه از نسل نسیم....
2022/02/17 - 12:35
دیدگاه
masood

نسیم ک اومد ولایت مون ، از شمیم بگو {-11-}

1400/11/28 - 12:44 ·
-shamim

شمیمم میخاد بیاد اما نمیدونم چه وقت خخ باز نصفه گذاشتمش خخ

1400/11/28 - 12:51 ·
-shamim

نمیدانم از نسل بارانی یاکه از نسل نسیم....
ک یادت گذرانیست هر لحظه در خاطرم....
فقط آهسته بگو با دلم می مانی...

1400/11/28 - 12:52 ·
masood

قدمش گلبارون ، آره بعضی متنا رو کپی کنی یه سطرش میاد

1400/11/28 - 12:53 ·
-shamim

ممنون .... درستش کردم توی دیدگاه خخ

1400/11/28 - 12:55 ·