دیدگاه
saeed37

نیست پیدا نشد هرچی گشتیم

1400/11/28 - 21:32 ·
-shamim

دنبالش نیستم ...

1400/11/28 - 21:35 ·
saeed37

من دنبالش بودم گشتم پیدا نکردم
منظورم این بود شبنم خانوم

1400/11/28 - 21:50 ·
-shamim

شمیم...موفق باشید{-35-}

1400/11/28 - 21:54 ·
saeed37

همون شبنم
همچنین

1400/11/28 - 22:20 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/11/28 - 22:23 ·
saeed37

راضی به زحمت نبودم
گلم خودم

1400/11/28 - 22:26 ·
saeed37

[لینک ضمیمه]

1400/11/28 - 22:26 ·