••
‌نفس های مرا مگذار پای زندگی کردن!
بدنیا آمدن، هرگز دلیل زنده بودن نیست...

2022/02/18 - 18:09 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
IMG_20220218_181122_190.jpg
IMG_20220218_181122_190.jpg · 736x981px, 84KB
دیدگاه
ejoosta5662

{-35-}

1400/11/29 - 18:16 ·
yasi

زندگیت شاد و پرمعنا{-41-}

1400/11/29 - 18:19 ·
Sama

روزگارت بر وفق مراد

1400/11/29 - 18:23 ·
Sama

یاسی امروز همه جا باهم بودیما{-33-}

1400/11/29 - 18:24 ·
yasi

شلوغ کردیم پستها رو {-18-}

1400/11/29 - 18:25 ·
Sama

خوبه از یکنواختی بهتره ک {-7-}

1400/11/29 - 18:26 ·
yasi

اره والا یه مدت آروم بودم اصن سایت از رونق افتاد{-18-} چقد خودم تحویل میگیرم

1400/11/29 - 18:29 ·
aylar

ممنم یاسی عزیز همچنبن خودت{-a153-}

1400/11/29 - 18:30 ·
yasi

فدایت{-41-}

1400/11/29 - 18:32 ·
Sama

{-33-} بقول خودت حق

1400/11/29 - 18:33 ·
yasi

{-32-}{-18-}

1400/11/29 - 18:33 ·
aylar

مرسی رضا عزیز{-a142-}
عزیزی یاسی عزیز مچکر{-a154-}

1400/11/29 - 18:33 ·
aylar

مرسی سمایی جان{-41-}

1400/11/29 - 18:34 ·
Amirkheirkhah33

زیبا بود {-37-}

1400/11/29 - 18:44 ·
aylar

ممنونم امیر عزیز...نگاهت زیباس{-a153-}

1400/11/29 - 18:48 ·
Amirkheirkhah33

قربونت گلم{-35-}

1400/11/29 - 19:14 ·
roya15

لایک

1400/11/29 - 21:54 ·
aylar

مرسی رها عزیز ...مچکر از توجهت{-a142-}

1400/11/29 - 21:57 ·
roya15

فدات عالی بود

1400/11/29 - 22:01 ·