بیایید رویای فردایی را داشته باشیم که می‌توانیم واقعا از درون عشق بورزیم، و عشق را به عنوان برترین حقیقت در قلب تمام مخلوقات بشناسیم
2022/02/23 - 00:40 در اریا
دیدگاه
Ehsan---

Likeeer

1400/12/15 - 09:54 ·
nooor

سلام احسان
ممنونم ازت

1400/12/18 - 19:23 ·